Veilig online bestanden aanleveren via Cryptshare


Sociaal Fonds Mobiliteit gaat zorgvuldig om met uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Daarom gebruiken we een speciaal programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) te verzenden. Dit programma heet Cryptshare

Cryptshare is een programma voor bestandsuitwisseling, vergelijkbaar met 'WeTransfer'. Met als verschil dat de bestanden opgeslagen worden binnen het netwerk van Sociaal Fonds Mobiliteit. Wij bieden u nu ook de mogelijkheid om hier gebruik van te maken. Vertrouwelijke gegevens voor een cao-controle kunt u versleuteld per e-mail naar ons versturen. Maak daarvoor gebruik van deze link: https://filetransfer.sfmobiliteit.nl

Hoe werkt Cryptshare?

Met Cryptshare kunt u eenvoudig bestanden versleutelen en verzenden zonder dat daarvoor ingewikkelde encryptieprogramma’s geïnstalleerd hoeven te worden. Wilt u meer weten over hoe u Cryptshare gebruikt? Lees dan de handleiding

Met Cryptshare bent u in staat om bestanden tot 400MB via e-mail uit te wisselen met Sociaal Fonds Mobiliteit. Wij adviseren u om de bestanden zonder wachtwoord te versturen. 

U hoeft zich nu ook niet meer af te vragen of de bestanden in goede orde zijn ontvangen. Door middel van automatische meldingen worden u (de verzender) en wij (de ontvanger) op de hoogte gehouden van de status van de verzending.

Let op: Als u de door u gestuurde e-mails ook zelf wilt bewaren, kunt u uw eigen e-mailadres opnemen bij de ontvangers.

Geen online diensten en USB-sticks meer

Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van ons netwerk en vinden het belangrijk om zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Wij gebruiken daarom geen openbare online diensten meer zoals WeTransfer, Dropbox, Google Drive en Microsoft One Drive. U kunt nu alleen nog via Cryptshare bestanden met ons uitwisselen. Ook USB-sticks zijn niet meer toegestaan. Reden hiervoor is dat wij de veiligheid van uw bestanden en ons eigen netwerk niet kunnen garanderen met deze online diensten en USB-sticks.