De Arbocatalogus ‘Gezond aan het stuur’ is bestemd voor alle  taxibedrijven met personeel. Hierin staan afspraken over veiligheid in de taxi en hoe u lichamelijke overbelasting kunt tegengaan. Voor uw bedrijf zijn er oplossingen en tips om het werk veilig en gezond te houden. Bijvoorbeeld wat u als bedrijf kunt doen rondom agressieve klanten. Of hoe u bij uw werknemers rugklachten kunt voorkomen.

Wat is het?

De arbocatalogus is vastgesteld door sociale partners KNV Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. De arbocatalogus is van toepassing op werkgevers en werknemers in het taxivervoer en is goedgekeurd door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

Niet vrijblijvend

De arbocatalogus is niet vrijblijvend. De Arbowet verplicht de werkgever om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden. In de arbocatalogus staan oplossingen voor de onderwerpen veilig in de taxi en fysieke belasting. Deze helpen werkgevers en hun medewerkers om de wet na te leven.

Inspectie

De Inspectie SZW gebruikt de catalogus als uitgangspunt voor inspecties in de branche. Als werkgever mag u kiezen of en welke oplossingen uit de arbocatalogus u gebruikt. Kiest u ervoor de oplossingen niet of gedeeltelijk te gebruiken? Let dan op. U moet in dat geval bij een controle kunnen aantonen dat uw eigen oplossingen aan de wettelijke vereisten voldoen. 

Voor wie?

De arbocatalogus is voor zowel werkgevers als werknemers in de taxibranche. Er zijn een aantal, veelal beleidsmatige, oplossingen die van toepassing zijn voor de werkgever of preventiemedewerker, en er zijn oplossingen die rechtstreeks zijn te gebruiken voor en door uw werknemers (chauffeurs, centralisten en planners).

Oplossingen voor werkgevers

Iedereen wil graag in een gezonde en veilige omgeving werken. Werknemers en werkgevers zijn daar samen verantwoordelijk voor. Als werkgever heeft u ook een extra wettelijke plicht. U moet een aanpak ontwikkelen voor de risico's in uw bedrijf. Dat betekent dat u maatregelen moet nemen om onveilige en ongezonde situaties te voorkomen. Zoals fysieke overbelasting, agressie of een te hoge werkdruk. Hier leest u welke oplossingen daarbij het meest van belang zijn.

 • Praktijkrichtlijnen fysieke belasting
 • Inwerkprogramma
 • Veiligheidstips voor centralisten en planners
 • Tilhulpmiddelen
 • Praktijkgids Opvang en nazorg
 • Rugboekje
 • Richtlijnen en technische beveiliging
 • Risico's in kaart
 • Veiligheidsmeter
 • Kofferbaksticker
 • Incidentenwijzer
 • Meldingsformulier agressie-incident
 • Veiligheidstips voor chauffeurs
 • Werkplekonderzoek
 • WerkVermogensMonitor
 • Pictogramkaart
 • Overeenkomst ouders leerlingenvervoer
 • Taxipaspoort
 • Meldingsformulier agressie leerlingenvervoer
 • Handreiking gedragscode veilig in de taxi
 • Agressie de baas!
 • Stoeltoets
 • Bedrijfstraining Gezond werken in de taxi
 • Internetcursus Gezond werken in de taxi
 • Bedrijfstraining Omgaan met agressie in de taxi
 • Internetcursus Omgaan met agressie in de taxi
 • Praktijktraining Opvang en nazorg
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • Cursus Preventiemedewerker

Oplossingen voor preventiemedewerkers

Als preventiemedewerker ondersteunt u de werkgever bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. U bent op de hoogte van de arbeidsrisico's. En houdt hier overzicht over. Neem daarom ook kennis van de oplossingen voor werkgevers, chauffeurs en planners. Hieronder vindt u een selectie die direct op uw functie van toepassing is. Kijk bij de onderwerpen Fysieke belasting en Veilig in de taxi voor het totale aanbod aan oplossingen.

 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • Praktijkgids Opvang en nazorg
 • Bedrijfstraining Omgaan met agressie in de taxi
 • Internetcursus Omgaan met agressie in de taxi
 • Praktijktraining Opvang en nazorg
 • Cursus Preventiemedewerker
 • Internetcursus Gezond werken in de taxi
 • Bedrijfstraining Gezond werken in de taxi