In de cao Taxivervoer zijn twee regelingen opgenomen met daarin afspraken over de overgang van personeel indien een vervoerscontract tussentijds of naar aanleiding van een aanbesteding overgaat naar een andere vervoerder.

Vervoerscontracten blijven niet altijd bij dezelfde vervoerder. Via openbare aanbestedingen selecteren opdrachtgevers een taxibedrijf dat een bepaald vervoerscontract mag gaan rijden. Soms gaat een vervoerscontract dan aan het einde van de looptijd over naar een ander taxibedrijf. 

Maar ook tijdens de looptijd van een vervoerscontract kan het vervoerscontract in handen komen van een andere vervoerder. Bijvoorbeeld op het moment dat een opdrachtgever of contracthouder de samenwerking met de vervoerder tussentijds beëindigt of als de vervoerder failliet gaat.

 

Drie regelingen

In de situatie dat een vervoerscontract over gaat naar aanleiding van een aanbesteding is de regeling Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten (OPOV) van toepassing. Bij tussentijdse wisselingen van een vervoerscontract is de regeling Overgang Personeel bij Contractwisseling van kracht (OPBC). En is de aanleiding voor de contractwisseling een faillissement? Dan treedt de speciale regeling bij faillissementen in werking (RBF).

 

'Meeverhuizen'

In alle regelingen is afgesproken dat een deel van het betrokken personeel de mogelijkheid krijgt om 'mee te verhuizen’ met een vervoerscontract. Dit biedt medewerkers binnen de taxibranche meer werkzekerheid en het voorkomt dat bedrijven arbeidsvoorwaarden gebruiken om met elkaar te concurreren.