De werkgever is bevoegd de werknemer een tredeverhoging te onthouden bij het begaan van overtredingen. Dit kunnen verkeersovertredingen zijn, maar ook andersoortige overtredingen. De cao Taxivervoer (art. 3.7.3) geeft hierbij wel aan dat de eerste 3 verkeersovertredingen van de lichtste categorie niet meegeteld mogen worden. Maar wat wordt nu bedoeld met een overtreding van de lichtste categorie?

Hoogte boetes

Voor elk strafbaar feit kan een geldboete opgelegd worden. Een geldboete is minimaal € 3 en maximaal € 820.000. Voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar is de maximale hoogte € 3.900. De rechter bepaalt hoe hoog de boete precies is.

Strafbare feiten zijn ingedeeld in zes categorieën. De categorie bepaalt de maximale hoogte van de boete. Met de term lichtste categorie worden dus alle boetebedragen bedoeld die in de eerste categorie vallen.