In de cao is afgesproken dat de werkgever een vormvrije registratie moet voeren, waaruit blijkt welk type dienst op een dag van toepassing is en wat de begin- en eindtijden zijn van de maxflexdienst en in geval van een blokkendienst de begin- en eindtijden van de afzonderlijke dienstblokken. Uit deze registratie moet blijken dat voorafgaand aan een dienst het type dienst en de diensttijden aan de werknemer kenbaar zijn gemaakt. Voorafgaand aan een dienst kan nu dus ook op de dag zelf.

Aantoonbaar tijdig kenbaar maken

Vorig jaar gold al dat de werkgever voorafgaand aan een dienst het type dienst aan de werknemer bekend moest maken. In geval van een maxflexdienst moest de werkgever ook de aanvang van de dienst vooraf aan de werknemer bekend maken. In geval van een blokkendienst moest zowel de aanvang als het einde van ieder afzonderlijk dienstblok aan de werknemer bekend gemaakt worden. Daarnaast zou er een portaal komen om deze registraties aan SFM door te kunnen geven, maar dat idee is nu van tafel. Het kunnen aantonen van deze tijdigheid blijft echter wél een essentieel onderdeel van het onderzoek naar de naleving van de cao door SFM.

 

Bedrijfsoordeel

Indien tijdens het onderzoek naar de naleving van de cao geen registratie aanwezig is van het type dienst of de diensttijden óf het tijdig kenbaar gemaakt hebben daarvan aan de werknemer kan niet aangetoond worden, dan leidt dat direct tot een zeer ernstige overtreding. Een zeer ernstige overtreding leidt direct tot een bedrijfsoordeel onvoldoende. Is voor SFM - ondanks het ontbreken van de registratie – duidelijk welk type dienst en diensttijden op een dag van toepassing is, leidt het ontbreken van de registratie tot een ernstige overtreding.

 

Vaststelling Verloonde tijd

Let op: Ontbreekt de registratie en is voor SFM niet duidelijk welk type dienst op een dag van toepassing is, toetst SFM de verloonde tijd op basis van de voor de werknemer meest gunstige type dienst.