Veilig Vervoer van Rolstoelinzittenden

Het ‘Platform Code VVR’ heeft in 2017 een nieuwe versie van de ‘Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden’ (Code VVR) gepubliceerd. Deze uitgave verschaft duidelijkheid over de vraag wanneer een rolstoel veilig kan worden vervoerd. De meest recente wet- en regelgeving is er in verwerkt. Ook is de Code VVR compacter dan voorheen.

Belangrijkste punten

 

  1. De chauffeur zorgt ervoor dat de rolstoelpassagier veilig van A naar B wordt gebracht. Als de rolstoelinzittende de overstap vanuit de rolstoel naar en van een reguliere zitplaats niet kan maken, is volgens de vernieuwde Code VVR het dringende advies dat deze alleen vervoerd mag worden in een rolstoel die voldoet aan de ISO-norm 7176-19, te herkennen aan de haaksymbolen.
     
  2. Een rolstoelpassagier met een aangepaste, complexe rolstoel die niet aan de ISO-norm kan voldoen én waarbij de passagier geen transfer kan maken naar een reguliere zitplaats, kan nog wél vervoerd worden, mits de rolstoel naar de beoordeling van de vervoerder/chauffeur veilig vastgezet en vervoerd kan worden.
     
  3. Vanwege de veiligheid dient de scootmobielgebruiker buiten het voertuig af te stappen en – met enige hulp – het voertuig via de reguliere ingang te betreden, teneinde een overstap te maken naar een zitplaats. In het verleden zijn diverse ongelukken gebeurd met scootmobielen die van de lift afvielen. Daarom is in de herziene code besloten dat de chauffeur verantwoordelijk is voor het (op handbediening) in- en uitrijden van de scootmobiel. De scootmobiel kan dan als bagage worden meegenomen, mits deze door de chauffeur goed vastgezet kan worden.

 

Deze wijzigingen worden nader toegelicht in een handige factsheet.

 

 

Snel zoeken binnen code VVR

 

Bestel instructiekaarten en/of checklists

 

Platform Code VVR


De Code VVR is een leidraad voor het veilig vervoeren van rolstoelinzittenden. In het belang van de reizigers, chauffeurs van rolstoelvoertuigen en de organisaties waarbinnen zij actief zijn, beschrijft de Code de (wettelijke) regels waaraan moet worden voldaan. Deze geactualiseerde versie kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van het ‘Platform Code VVR’, bestaande uit TX-keur, werknemersorganisaties FNV en CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer en de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen Firevaned.

 

De actualisatie vond plaats binnen de werkgroep Code VVR, waarbij werd samengewerkt met de koepel van gehandicapten- en patiëntenorganisaties Ieder(In) en ouderenorganisatie KBO-PCOB, alsmede de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Sociaal Fonds Mobiliteit vervult de rol van secretariaat van het platform en de werkgroep Code VVR.