Campagne over vitaliteit

In samenspraak met de arbocoach van Sociaal Fonds Mobiliteit kunnen werkgevers een vitaliteitsprogramma op maat samenstellen. Zij kunnen een keuze maken uit diverse modules van de 'Fit op de Rit Kit'.

Tijdens eerdere projecten over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bleek dat werkgevers en werknemers beiden gebaat zijn bij gezonde en vitale medewerkers in taxibedrijven. Daarom is SFM in het najaar van 2016 gestart met de nieuwe campagne 'Fit op de Rit'. Samen met de arbocoach van Sociaal Fonds Mobiliteit kunnen werkgevers een vitaliteitsprogramma op maat samenstellen. Zij kunnen een keuze maken uit diverse modules van de 'Fit op de Rit Kit'.

Bewust vitaal

SFM wil werkgevers en werknemers in de branche nog meer bewust maken van het grote belang van gezonde en vitale medewerkers in taxibedrijven. Dit is een gezamenlijk belang. Werkgevers hebben er baat bij dat werknemers zo lang mogelijk inzetbaar zijn voor alle beschikbare werkzaamheden. Werknemers hebben er belang bij dat zij zo lang mogelijk hun werk kunnen blijven doen, en ook nog energie over hebben om activiteiten te ondernemen in hun vrije tijd. En natuurlijk willen werknemers na hun werkbare periode ook nog zo lang mogelijk gezond en vitaal van hun pensioen kunnen genieten.

Druk op inzetbaarheid

Door de vergrijzing moeten we in Nederland steeds langer doorwerken om de AOW betaalbaar te houden. Met name in de taxibranche is de vergrijzing hoog en neemt nog toe (2012: 55% > 50 jaar / 15% > 65 jaar). Ook is het werk in de taxibranche doorgaans onregelmatig en soms hectisch of stressvol vanwege toenemende eisen op gebied van efficiency, flexibilisering of digitalisering. Tenslotte wordt ook privé steeds meer van mensen gevergd op gebied van mantelzorg, kinderoppas, etc. Dit alles legt een enorme druk op de inzetbaarheid van werkenden. Gezondheid en vitaliteit is dan van levensbelang om het lang genoeg vol te houden!

Fit op de Rit Kit

SFM biedt bedrijven de mogelijkheid om activiteiten op het gebied van Vitaliteit te organiseren via het programma ‘Fit op de Rit’! Dit betreft een keuzeprogramma wat vooraf in overleg met het bedrijf op maat wordt gemaakt. Interessant is dat aan het basisprogramma (B) geen kosten verbonden zijn en dat het tevens wordt erkend door TX Keur, waardoor het te combineren of in te passen is in het programma voor de bedrijfsspecifieke cursus!!!

U kunt diverse onderdelen uit de ‘Fit op de Rit Kit’ kiezen. De 'Fit op de Rit Kit' bestaat uit:

Basisprogramma*):
• Individuele healthchecks (0- en 1-meting), inclusief toelichting/advies;
• Workshop ‘7 belangrijke stappen voor een GEZONDER en VITALER leven’;
• Zitdemo chauffeurswerkplek òf
• Zitdemo beeldschermwerkplek

Optioneel:
• Verdiepende workshop(s)**)
- slapen en energiemanagement
- voeding een bron van energie
- haal meer succes uit stress.
• Coaching gesprekken met een Vitaliteitscoach**)
• Vitaliteit Challenges (werknemers worden uitgedaagd tot het bedenken en uitvoeren van een groepsactiviteit die past in het thema).
• Overige wensen bedrijf indien passend binnen de mogelijkheden.

*) Basisprogramma: minimaal vereiste voor TX 2-jaarlijks bedrijfsspecifiek (totaal min. 3 uur klassikaal) (CH of BSW afhankelijk samenstelling groep)
**) Aan deze onderdelen zijn kosten verbonden!

Meer specifieke informatie over details en tijdsbesteding vindt u in dit overzichtDe activiteiten worden begeleid door de arbocoach van Sociaal Fonds Mobiliteit. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peer Vos via telefoonnummer 0345 - 478 473 of e-mail: p.vos@sfmobiliteit.nl.

Tap Taxi over gezonde leefstijl

 

Hoe zorg je ervoor dat je werknemers een gezonde leefstijl krijgen? Tap Taxi heeft samen met SFM en het NISB een filmpje gemaakt over zijn aanpak. U krijgt eerst een indruk van een werkdag van een chauffeur en planner. Daarna komt het leefstijlprogramma aan bod. U kunt dit filmpje online bekijken door op het pijltje te klikken.

Tijdens een avondbijeenkomst met een kleine groep medewerkers stond een aantal gezondheidstests, een workshop van de arbo-coach van SFM en een presentatie van de fysiotherapeut op het programma. Daarna deden de medewerkers mee aan een fietstest en kregen ze een beweegadvies van de fysiotherapeut. Van alle activiteiten is een filmpje gemaakt. Het leefstijlprogramma is samengesteld in overleg met het NISB en SFM.

Een leefstijlprogramma op maat? Vraag informatie aan!

Samen met de arbo-coach van SFM is het mogelijk om een leefstijlprogramma op maat te maken voor uw taxibedrijf. In de video ziet u hoe wij dat samen met Tap Taxi hebben aangepakt. Heeft u ook interesse? Dan kunt u contact opnemen met de arbo-coach van SFM. Peer Vos is bereikbaar via 0345 - 478 473 of via info@sfmobiliteit.nl.