Jaarlijks verschijnt een verslag van de Stichting Sociaal Fonds Mobiliteit met daarin een overzicht van de resultaten en de belangrijkste activiteiten van het voorgaande jaar. U kunt het jaarverslag online bekijken.