Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) is een stichting met daarachter een professionele organisatie. SFM voert beleid uit dat door het bestuur is vastgesteld. Directeur Henk van Gelderen is uitvoerend secretaris, en geeft inhoud aan het beleid dat door het bestuur is vastgesteld.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting Sociaal Fonds Mobiliteit bestaat uit 8 leden. De helft van de leden vertegenwoordigt werkgevers, de andere helft vertegenwoordigt werknemers.

De huidige samenstelling is als volgt:

CNV Vakmensen.nl
De heer E. Honkoop
De heer D. Oosterom

FNV Taxi
De heer M. Gorter (voorzitter)
Mevrouw A. Veenstra

KNV Zorgvervoer & Taxi
Mevrouw D. Begeman
Mevrouw J. Vochteloo
De heer L. Brouwers (vice voorzitter)
De heer T. Los

Dagelijkse leiding

Op het kantoor in Culemborg werken zo'n 20 mensen. De dagelijkse leiding is in handen van de heer H. van Gelderen (directeur). De medewerkers van SFM hebben door de jaren heen veel kennis en ervaring opgebouwd in de taxibranche. Hun taken zijn verdeeld over de werkterreinen:

  • cao Zorgvervoer en Taxi;
  • arbo en veiligheid;
  • opleidingen;
  • premie-inning.