Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) is een stichting met daarachter een professionele organisatie. SFM voert beleid uit dat door het bestuur is vastgesteld. Directeur Henk van Gelderen is uitvoerend secretaris, en geeft inhoud aan het beleid dat door het bestuur is vastgesteld.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting Sociaal Fonds Mobiliteit bestaat uit 8 leden. De helft van de leden vertegenwoordigt werkgevers, de andere helft vertegenwoordigt werknemers.

De huidige samenstelling is als volgt:

CNV Vakmensen.nl
De heer A. di Giacomo Russo (plaatsvervangend secretaris)
De heer D. Oosterom

FNV Taxi
Mevrouw M. Jansma (voorzitter)
Mevrouw A. Veenstra

KNV Zorgvervoer & Taxi
De heer J. Clijsen (vice voorzitter)
Mevrouw J. Vochteloo (secretaris)
De heer L. Brouwers
Mevrouw I. van Driel

Dagelijkse leiding

Op het kantoor in Culemborg werken zo'n 20 mensen. De medewerkers van SFM hebben door de jaren heen veel kennis en ervaring opgebouwd in de taxibranche. Hun taken zijn verdeeld over de werkterreinen:

  • cao Taxivervoer;
  • arbo en veiligheid;
  • opleidingen;
  • premie-inning.